1132. Uitbreiding huisvuilcentrale Alkmaar met een vierde lijn

Een uitbreiding van de bestaande afvalverbrandingsinstallatie met een vierde lijn. De uitbreiding wordt bestemd voor de verbranding van circa 150.000 ton per jaar voorgescheiden bedrijfsafval met een relatief hoge stookwaarde (meer dan 11,5 MJ/kg).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-10-2000 Datum kennisgeving
26-10-2000 Ter inzage legging van de informatie
21-12-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-02-2002 Kennisgeving MER
07-02-2002 Ter inzage legging MER
15-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

 • fijn stof.  

   

   

   

  1 Zie project nr. 285. 

   

  Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  dr. ir. Frank van den Aarsen
  prof. dr. Peter Builtjes
  ir. Gerald Landman

  Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
  Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  NV Huisvuilcentrale

  Bevoegd gezag
  Noord-Holland
  Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen Hollands Noorder

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


  Categorie├źn Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018