1281. Uitbreiding afvalverbrandingsinstallatie Twente met een derde lijn

De bestaande afvalverbrandingsinstallatie aviTwente op bedrijventerrein Twentekanaal (gemeente Enschede) zal worden uitgebreid met een derde lijn. Het te verwerken afval (216.000 ton per jaar) zal een gemiddelde stookwaarde hebben van 12 MJ/kg en bestaan uit bedrijfsafval, (grof) huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar afval. 42.000 ton van het afval zal bestaan uit de niet-herbruikbare hoogcalorische restfractie van de scheidingsinstallatie direct naast de aviTwente, de rest zal worden betrokken van ontdoeners en inzamelaars.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-08-2002 Datum kennisgeving
29-08-2002 Ter inzage legging van de informatie
29-10-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-08-2003 Kennisgeving MER
29-08-2003 Ter inzage legging MER
21-10-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsingsadvies II

Opmerkingen bij de advisering

Het MER riep bij de Commissie vragen op met betrekking tot het energetisch rendement, emissies en immissies, en water. Deze vragen zijn door de initiatiefnemer schriftelijk beantwoord in een toelichtende notitie.

De Commissie concludeerde hieruit dat voor het mma terecht is uitgegaan van warmtelevering. Ook blijkt de conclusie of voldaan wordt aan het Besluit luchtkwaliteit, hoewel indirect, navolgbaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Cuperus
ing. Albert Dragt
prof. dr. Bert Lijklema

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twence B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Waterschap Regge en Dinkel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018