131. Rijksweg 57 Walcheren

Het betreft een studie naar de noodzaak tot en de wijze van de aanleg van het gedeelte van rijksweg 57 op Walcheren tussen de Veerse Dam en de A58 bij Middelburg. In de Structuurschema's Verkeer en Vervoer 1981 en 1990 en het Rijkswegenplan 1984 is rijksweg 57 opgenomen als onderdeel van het hoofdwegennet. Rijksweg 57 vormt de verbinding tussen rijksweg 15 ter hoogte van Brielle en rijksweg 58 in de omgeving van Middelburg. De huidige verbinding loopt via de stad Middelburg en de S31 en veroorzaakt problemen voor de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid langs deze verbinding, met name in de vakantieseizoenen. Naar verwachting nemen deze problemen toe als gevolg van de openstelling van het gedeelte van rijksweg 57 over de Oosterscheldestormvloedkering aan het einde van 1987. De oplossing wordt gezocht in de verdere aanleg van rijksweg 57 op Walcheren.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-11-1986 Datum kennisgeving
03-11-1986 Ter inzage legging van de informatie
12-01-1987 Advies uitgebracht
Toetsing
06-11-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-11-1991 Kennisgeving MER
20-11-1991 Ter inzage legging MER
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing a
08-06-1993 Kennisgeving MER
08-06-1993 Ter inzage legging MER
08-09-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 114. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Hans Eerens
ir. Bas de Koning
prof. dr. ir. Frans Maas
drs. Jaap Stellingwerff
prof. drs. Vervloet
dr. Geert van Wirdum

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018