1401. Vleesvarkensbedrijf Van der Heide te Ommen

Wijziging en uitbreiding van het vleesvarkensbedrijf aan de Dwarsdijk 5 in Ommen tot een totaal van 7400 vleesvarkens. Er wordt ook een mestvergistingsinstallatie gebouwd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-01-2004 Datum kennisgeving
07-01-2004 Ter inzage legging van de informatie
12-03-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-03-2005 Kennisgeving MER
02-03-2005 Ter inzage legging MER
22-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingadvies oordeelt de Commissie dat in het MER de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is. In het toetsingsadvies wordt gewezen op de mogelijkheid die uit het MER blijkt om met een extra chemische luchtwasser de ammoniakdepositie op het nabijgelegen deel van de EHS te verminderen. Verder heeft de Commissie opmerkingen over energie en het berekenen van geurcummulatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ir. Nico Verdoes

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
W. van der Heide

Bevoegd gezag
Ommen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 17 jun 2011