1801. SMB Bedrijventerrein De Mars in Zutphen

De gemeente Zutphen wil het bedrijventerrein 'de Mars' herstructureren. Hierbij worden ook een nieuw woongebied en functies op het gebied van vrije tijd, winkelen, cultuur en ontspanning in het plangebied ondergebracht.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-12-2006 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt als de belangrijkste in de m.e.r. te onderzoeken aspecten:

  • geluidscontouren en -effecten op het Natura2000-gebied;
  • geluidscontouren en -effecten op woongebieden;
  • veiligheidscontouren en effecten op (beperkt) kwetsbare gebieden;
  • huidige knelpunten en verwachte gevolgen met betrekking tot luchtkwaliteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Jan Hoeks
drs. Sjef Jansen
Theo Knottnerus

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zutphen

Bevoegd gezag
Zutphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018