1837. Plan m.e.r. Hoekse Park Bergschenhoek

Deze procedure betreft een plan-m.e.r. ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan waarin de functie en globale inrichting van het Hoekse Park als recreatiegebied zal worden vastgelegd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-11-2006 Datum kennisgeving
08-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
04-01-2007 Advies uitgebracht
Toetsing
04-01-2008 Kennisgeving MER
04-01-2008 Ter inzage legging MER
08-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert de nadruk in het MER te leggen op

  • de effecten op de verkeerssituatie in de omgeving;
  • de verbindingen die gelegd worden met natuur- en recreatiegebieden in de omgeving; de manier waarop rekening gehouden wordt met nieuwe ontwikkelingen in de omgeving, zoals de mogelijke verbindingsweg A13-A16. 

De Commissie is van oordeel dat de essentiele informatie op plan-m.e.r.-niveau in het MER aanwezig is. Het MER maakt inzichtelijk dat de ontwikkeling van het Hoekse Park vooral positieve milieugevolgen heeft.

Bij de planvorming van het Hoekse Park is ervoor gekozen om geen rekening te houden met de mogelijkheid dat een nieuwe verbindingsweg A13-A16  bovengronds door het zuidelijke deel van het Hoekse Park komt te lopen. Deze keuze is niet onjuist maar kan resulteren in een suboptimale inrichting van het park en een afname van de gebruikswaarde van het park. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Henk Otte
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lansingerland

Bevoegd gezag
Gemeente Lansingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018