1955. Bedrijventerrein Flevokust

De gemeente Lelystad heeft plannen om een 250 hectare groot bedrijventerrein aan te leggen. Dit bedrijventerrein Flevokust is gelegen ten noorden van Lelystad aan het IJsselmeer. Aan dit terrein wordt een multimidaal op-/overslag- en distributieterrein gekoppeld. Het initiatief is deels binnendijks, deels buitendijks gelegen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-06-2007 Adviesaanvraag
28-06-2007 Datum kennisgeving
28-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
01-11-2007 Advies uitgebracht
Advies over de reikwijdte en het detailniveau
Notitie reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om:

  • in een terugblik in te gaan op de beleidskaders en randvoorwaarden en in een vooruitblik in te gaan op de nog op te stellen plannen;
  • visie, ambitie en doelstellingen van de ontwikkeling van Flevokust uit te werkende behoefteraming nader te onderbouwen;
  • de mogelijkheden voor een multimodaal op-/overslag- en distributieterrein uit te werken;
  • de locatiekeuze te onderbouwen;de randvoorwaarden vanuit natuur, water en lucht aan te geven;
  • inrichtingsmodellen op te stellen om de bandbreedte van de milieueffecten te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Wil Dirks
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Henk Otte
drs. Derk van Ree

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van der Wiel Infra & Milieu BV

Bevoegd gezag
Gemeente Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018