2279. Uitbreiding pluimveehouderij Van Beek, gemeente Nijkerk

De heer M.C. van Beek gaat zijn pluimveehouderij aan Den Akker 10 te Nijkerk uitbreiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk dient hierover een besluit te nemen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-06-2009 Adviesaanvraag
10-06-2009 Datum kennisgeving
10-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
06-08-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
14-11-2011 Datum kennisgeving
14-11-2011 Ter inzage legging van de informatie
15-12-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie signaleert bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudsvereisten een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming.

De initiatiefnemer heeft hierop informatie aangelverd over:

  • inzicht in de samenstelling van de inrichting;
  • de dimensionering van het ventialtiesysteem en bepaling van emissiepunten;
  • de immissies van de houtkachel;
  • de gevolgen voor kwetsbare natuur;
  • de invoerparameters voor het akoestisch onderzoek;
  • de gevolgen van lozing op het oppervlaktewater.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling samen de essentiele informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de vergunningverlening. De aanvulling is voorzien van duidelijke tabellen en een uitgebreide paragraaf over de relatie veehouderij en volksgezondheid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
Willem Foppen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pluimveebedrijf Van Beek

Bevoegd gezag
Gemeente Nijkerk

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018