2644. Bestemmingsplan buitengebied Oost-Venray

De gemeente Venray wil het bestemmingsplan buitengebied van de kerkdorpen Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck herzien.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-02-2012 Aankondiging start procedure
24-02-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft op 19 april 2012 een advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport uitgebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venray

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018