2910. Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Procedure en adviezen

Toetsing
09-01-2016 Ter inzage legging MER
03-03-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat op beknopte wijze de mogelijkheden voor windenergie zien in Dordrecht waarbij rekening gehouden wordt met belemmeringen (zoals gasleidingen en spoorwegen) en milieueffecten (met name geluidhinder voor woningen). Het rapport geeft aan dat kansrijke opties voor windturbines vooral liggen op Duivelseiland en Krabbepolder en het nog te realiseren bedrijventerrein Dordtse Kil IV.

De Commissie vindt dat met het rapport er goede milieu-informatie is om goed onderbouwde afwegingen over windenergie in Dordrecht te kunnen maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dordrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018