3457. N307 Roggebot Kampen

De beide provincies willen samen met het Rijk de Roggebotsluis in het Drontermeer weghalen, de vaargeul dieper maken en een deel van de N307 tot en met de aansluiting op de N50 bij Kampen vernieuwen. Deze maatregelen horen bij het project IJsseldelta-Zuid. Voordat de provincies en gemeentes besluiten over de maatregelen bij en in het Drontermeer en aan de N307 zijn de effecten onderzocht in een actualisatie van het milieueffectrapport IJsseldelta-Zuid.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-02-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-08-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat de effecten van de maatregelen bij en in het Drontermeer goed zien. De effecten van het verwijderen van de sluis, een diepere vaargeul en een verbeterde waterkering zullen beperkt zijn. De aanpassingen aan de N307 zijn niet voldoende toegelicht in het rapport. Zo is uit het rapport nog niet duidelijk waarom de maximum snelheid in Overijssel verhoogd wordt en welke effecten de aanpassingen hebben op de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.
 De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas besluiten te nemen over het project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
dr. Henk Everts
ir. Casper van der Giessen
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland
Provincie Overijssel
Gemeente Dronten
Gemeente Kampen

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D03.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding binnenvaarweg voor schepen met laadvermogen >=900 ton of als opp >=25 ha
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 14 aug 2020