3463. Afvalverbrandingsinstallatie met nageschakelde warmtekrachtkoppeling Beelen B.V. te Vlaardingen

Beelen B.V. wil op haar terrein in Vlaardingen een afvalverbrandingsinstallatie met nageschakelde warmtekrachtkoppeling realiseren waar per jaar ongeveer 80.000 ton afval, zoals residustromen uit bouw- en sloopafval, deels wordt omgezet in energie. Het bedrijfsterrein zal hierdoor gedeeltelijk opnieuw ingericht worden. Voordat de provincie Zuid-Holland besluit over de benodigde omgevingsvergunning worden milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (MER). Aan de Commissie voor de milieueffectrapportage is gevraagd om te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-03-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-06-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detainiveau
Een afvalverbrandingsinstallatie van deze omvang is nieuw voor Nederland. Daarom adviseert de Commissie om inzicht te geven in de emissies van vergelijkbare installaties in het buitenland.
Deze installatie zal zorgen voor stikstofuitstoot. Dit heeft negatieve gevolgen voor beschermde natuurgebieden. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderzoeken hoe de stikstuitstoot kan worden verminderd. Dit kan bijvoorbeeld door een hogere reinigingscapaciteit van de installatie of door delen van de installatie te elektrificeren.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Tilly Fast
drs. Joost van der Pluijm

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Beelen Rotteradam B.V.

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 16 jun 2020