3475. Auditcommissie zoutwinning Waddenzee

Frisia zout B.V. in Harlingen kreeg in 2014 toestemming om zout te winnen onder de Waddenzee op de locatie Havenmond. Daarbij geldt het ‘hand aan de kraanprincipe’. Dit betekent dat zoutwinning is toegestaan, maar wordt verminderd of stopt als de bodem teveel daalt of de natuur in en rond de Waddenzee wordt aangetast. Hiervoor voert Frisia een monitoringsprogramma uit. Bij de nulmeting zijn er nog geen effecten van de zoutwinning. Latere metingen, tijdens de winning, worden met de nulmeting vergeleken. De commerciële winning start naar verwachting eind 2020. Tot die tijd wordt er ‘proefgedraaid’ met het monitoringsprogramma.

Procedure en adviezen

Advisering nulmeting en meetjaar 2019
25-05-2020 Adviesaanvraag
31-08-2020 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies nulmeting en meetjaar 2019
De afgelopen jaren is de nulmeting verbeterd. Frisia gaat de meetaanpak van droogvallende wadplaten nog verder verbeteren. Ook de monitoring van de natuur wordt nog aangepast, door het toevoegen van andere, al getelde, vogelsoorten. Hiermee ontstaat een beter beeld van trends en natuurlijke variatie in het gebied.
 
Rekening houdend met deze verbeteringen vindt de Auditcommissie dat er een goed en samenhangend beeld van de natuurlijke ontwikkelingen in het gebied ontstaat en daarmee een goed startpunt voor de monitoring in de winningsfase.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Sander Kabel
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 17 mei 2021