3558. Ontwikkeling Pluimveehouderij Kempisweg 1a te Kelpen-Oler

Maatschap Orbon-Winters wil op haar pluimveehouderij in Kelpen-Oler vier van de vijf bestaande stallen vervangen door drie nieuwe stallen. Het voornemen is om binnen de inrichting plaats te bieden aan 80.000 scharrelvleeskuikens, 125.000 vleeskuikens óf 230.000 opfokhennen, afhankelijk van de marktdynamiek. Om deze verandering mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig en een wijziging van het bestemmingsplan. Voordat de gemeente Leudal daarover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (plan-MER en project-MER).

Procedure en adviezen

Toetsing
25-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. H.H. Ellen
mw. drs. R. Nijdam
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Orbon-Winters

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen

Bijgewerkt op: 06 mei 2021