3558. Ontwikkeling Pluimveehouderij Kempisweg 1a te Kelpen-Oler

Maatschap Orbon-Winters wil op haar pluimveehouderij in Kelpen-Oler vier van de vijf bestaande stallen vervangen door drie nieuwe stallen. Het voornemen is om binnen de inrichting plaats te bieden aan 80.000 scharrelvleeskuikens, 125.000 vleeskuikens óf 230.000 opfokhennen, afhankelijk van de marktdynamiek. Om deze verandering mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig en een wijziging van het bestemmingsplan. Voordat de gemeente Leudal daarover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (plan-MER en project-MER).

Procedure en adviezen

Toetsing
25-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-07-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op een aantal aspecten vindt de Commissie het rapport nog niet compleet. Zo adviseert zij om de keuze voor het stalsysteem beter te onderbouwen. Hoe spelen de diverse milieueffecten daarin een rol? En wat zijn precies de ambities met het beschermen van de volksgezondheid? Ook is meer toelichting nodig op de afname van de geurbelasting voor omwonenden, die nu al te hoog is.
 
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de uitbreiding van de pluimveehouderij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Renske Nijdam
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Orbon-Winters

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen

Bijgewerkt op: 08 jul 2021