363. Afvalopslag en -bewerkingsinrichting 'Van Vliet' Laagraven (Nieuwegein)

De voorgenomen activiteit betreft de realisatie van een inrichting voor de opslag en bewerking van bouw- en sloopafval, bedrijfsafvalstoffen, chemisch afval en overige afvalstoffen, op het industriegebied Laagraven te Nieuwegein.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-05-1991 Datum kennisgeving
21-05-1991 Ter inzage legging van de informatie
18-07-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-04-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-04-1992 Kennisgeving MER
28-04-1992 Ter inzage legging MER
26-06-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Wil van Duijvenbooden
ing. Eenkema
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Roijackers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Vliet Groep

Bevoegd gezag
Utrecht
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018