3632. Zonnepark Meerstad-Noord

De gemeente Groningen wil in samenwerking met Tennet op de locatie Meerstad Noord, ten oosten van de stad,  een zonnepark van maximaal 175 hectare en een hoogspanningsstation realiseren. Voor de besluitvorming hierover wordt een gecombineerd plan-/project-MER opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-12-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. M.A. Beke
dhr. dr. Th. Fens
mw. ir. B. Olthof
dhr. ir. R.F. de Vries

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 11 jan 2022