3641. Marktplan Haaksbergen

Voor het zogenaamde ‘gat in de markt’ in Haaksbergen wordt al jaren gezocht naar een nieuwe bestemming. Oude bebouwing is inmiddels al gesloopt. De gemeenteraad heeft onlangs besloten dat de plannen voor een supermarkt, appartementen en een park verder ontwikkeld mogen worden. Hiervoor wordt een bestemmingsplan gewijzigd. De raad heeft wel als voorwaarde gesteld dat de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage een second opinion uitvoert over de plannen.

Procedure en adviezen

Beoordeling
28-02-2022 Adviesaanvraag
15-09-2022 Beoordelingsadvies uitgebracht
Advies voor de m.e.r.-beoordeling
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies voor de m.e.r.-beoordeling
De Commissie concludeert nu dat weliswaar de juiste milieuaspecten zijn onderzocht, maar nog niet alle informatie compleet is. De Commissie adviseert aan de gemeente om de stikstofberekeningen te herzien, zodat alle verwachte verkeersbewegingen goed worden meegenomen. Ook adviseert ze om de effecten van geluid en luchtkwaliteit nog eens goed te beoordelen. Houd daarbij rekening met verstoring voor omwonenden en met de in- en uitgangen van parkeergarages en de plekken voor laden en lossen, zegt de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nordwick B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Haaksbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003 M.e.r. -beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 15 sep 2022