3689. Programma Windenergie Amsterdam

Amsterdam heeft de opgave om voor 2030 extra windturbines te plaatsen in de gemeente. Als eerste stap stelt de gemeente een Programma Windenergie op. Voor het besluit over dit programma wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De gemeente Amsterdam heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het op te stellen MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-10-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-05-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
27-09-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Amsterdam heeft de opgave om voor 2030 extra windturbines te plaatsen in de gemeente. Als eerste stap stelt de gemeente een Programma Windenergie op. Voor het besluit over dit programma wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.
De gemeente wil alle mogelijke locaties voor windturbines in Amsterdam onderzoeken. Ook wil ze extra aandacht besteden aan gezondheid en natuur. De Commissie adviseert om duidelijk het aantal te bouwen windturbines aan te geven. Werk vervolgens aparte alternatieven uit voor gezondheid, natuur, landschap en energieopbrengst, omdat de voor- en nadelen van de van de locaties dan completer in beeld komen. Zo komen de milieueffecten van het Programma Windenergie Amsterdam goed in beeld.
De gemeente wil de informatie uit het rapport gebruiken om de participatie te ondersteunen en pas dan kiezen waar de windturbines komen. Maak daarom goed inzichtelijk welke gevolgen de keuzes hebben, schrijft de Commissie in haar advies.

Bijzonderheden
Het document Signalen uit de stad is geactualiseerd nadat de werkgroep het document heeft beoordeeld. De actuele versie kunt u hier vinden.

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
dr. Pieter Boot
ir. Tilly Fast
ir. Erik Koppen
prof. ir. Eric Luiten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 04 jun 2024