3704. Beleidsnota opwekgebieden voor schone energie in Utrecht

De gemeente Utrecht stelt een klimaatvisie op. Hierin staat onder andere dat de gemeente zelf energie wil opwekken met behulp van windturbines, zonnepanelen en door aardwarmte te benutten. Utrecht heeft hiervoor meerdere gebieden bekeken en onderzoekt in een milieueffectrapport de mogelijke gevolgen van haar plannen voor de omgeving.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-04-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-03-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De gemeente Utrecht schrijft in haar beleidsnota schone energie hoe een deel van het eigen energiegebruik duurzaam opgewekt kan worden. Daarvoor zijn de gevolgen op de omgeving onderzocht van het plaatsen van windturbines, zonnepanelen en installaties om aardwarmte te benutten. De Commissie heeft hierover eerder al een advies uitgebracht, waarin ze adviseerde om de effecten op vogels, vleermuizen en waardevolle landschappen vollediger te beschrijven.
Ze schrijft nu dat bestaande kaarten van de provincie Utrecht, waarop de gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines staan, in het nieuwe rapport goed benut zijn. Dit geldt ook voor onderzoek naar de effecten op het culturele erfgoed binnen de gemeente, zoals het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinies.
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport daarmee voldoende informatie bevat om een besluit te nemen over waar de windturbines, zonnepanelen en geothermische bronnen moeten komen.

Toetsingsadvies
De gemeente Utrecht schrijft in haar klimaatvisie hoe een deel van het eigen energiegebruik duurzaam opgewekt kan worden. Daarbij heeft een onderzoek plaatsgevonden naar welke gevolgen het plaatsen van windturbines, zonnepanelen en installaties om aardwarmte te benutten hebben op de omgeving. De Commissie heeft hierover een advies uitgebracht. Ze schrijft dat bestaande kaarten van de provincie Utrecht, waarop de gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines staan, het onderzoek verbeteren. Ze adviseert daarom deze te gebruiken.
De Commissie adviseert ook om met visualisaties te laten zien wat het effect op het landschap en op cultureel erfgoed is. Sommige van de voorgestelde locaties zijn onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed en kwetsbaar voor ingrepen die het aanzicht aantasten. De visualisaties zijn van belang voor zowel belanghebbenden als voor de raadsleden die een keuze over de plannen moeten maken.
Verbeter het rapport eerst en neem daarna pas een besluit over de locaties waar de windturbines, zonnepanelen en geothermische bronnen moeten komen, schrijft de Commissie tot slot.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 26 jun 2024