3778. Omgevingsvisie gemeente Weert

De gemeente Weert stelt een Omgevingsvisie op. Daarin wordt het beleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd voor de periode tot 2030 met een doorkijk naar 2035-2040. De Omgevingsvisie heeft vijf waarden als uitgangspunt: (1) goed wonen voor elke doelgroep; (2) iedereen doet mee; (3) aanwezigheid en functie van groen; (4) duurzaam en innovatief ondernemen en leven; en (5) goede ontsluiting en verwevenheid met de regio. Vanuit deze waarden moet de visie invulling geven aan oplossingen voor de woonopgave, bedrijvigheid en de energietransitie. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen en de sociale en economische effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-08-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
06-12-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Tim Artz
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Weert

Bevoegd gezag
Gemeente Weert

Overige gegevens

Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 17 jan 2024