981. Accurecycling te Leeuwarden

Oprichten van een installatie voor de verwerking van loodaccu's met een capaciteit van 25.000 ton per jaar.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-10-1998 Datum kennisgeving
06-10-1998 Ter inzage legging van de informatie
04-12-1998 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie speciale aandacht voor de beschrijving van de doelmatigheid van het initiatief door in het MER informatie te verstrekken over:

  • De huidige marktsituatie voor verwerking van loodaccu's en de positie van het initiatief binnen deze markt.
  • De hoogwaardigheid van de voorgenomen verwerking door deze te vergelijken met de in het MJP GA II vastgelegde minimumstandaard, die uitgaat van 100% nuttige toepassing van alle samenstellende componenten.

Het advies is overgenomen in de definitieve richtlijnen. Op onderdelen wordt meer gedetailleerde informatie gevraagd.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aurich
ir. Arnold Crone

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Internationale Accuverwerking Oldenburger Nederland b.v.

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 11 apr 2019