Infographics

Infographic Hoe werkt de mer-procedure? (pdf) 

 

Infographic Wat doet de Commissie mer (pdf)

 

Infographic Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage (pdf)

 

Infographic Omgevingsvisie en mer (pdf)

 

RES en m.e.r.

Infographic In 7 stappen een milieueffectrapport bij een regionale energiestrategie (pdf)

 

Infographic Projectbesluit en milieueffectrapportage - dijken (pdf)
Infographic Projectbesluit en milieueffectrapportage - wegen (pdf)

 

Knipsel 3Infographic Participatie en milieueffectrapportage (pdf)