Publicaties

  • Factsheets: meer dan 30 factsheets over tal van mer-onderwerpen.
  • Infographics: met beelden worden ingewikkelde onderwerpen ineens begrijpelijk.
  • Handreikingen: over omgevingsplannen, omgevingsvisies en sociale effecten.
  • Nieuwsbrief OpMERkelijk: verschijnt ca. 6x per jaar. Ook ontvangen?
  • Kennissessies: over verschillende onderwerpen. Check onze agenda.
  • Films op YouTube vind je naast '35 jaar m.e.r.' nog veel meer video's.
  • Jurisprudentie: meer dan 700 uitspraken mét conclusies voor de mer-praktijk.
  • Praktijkvoorbeelden: lees over de ervaringen met mer in gemeenten en provincies.
  • Views & Experiences: artikelen over de mer-praktijk in Nederland en het buitenland. Verschijnt onregelmatig, de laatste keer een speciale jubileumuitgave in 2024.