Jaarverslagen


Jaarverslag 2017
 

Persbericht
Samenvatting 

  • De kwaliteit van milieueffectrapporten van gemeenten was de afgelopen jaren duidelijk minder dan de milieueffectrapporten van Rijk en provincies.
  • Het percentage milieueffectrapporten met onvoldoende informatie bij gemeenten in de afgelopen vijf jaar gemiddeld 75%.
  • Bij milieueffectrapporten van provincies en Rijk lagen de gemiddelde scores de afgelopen vijf jaar op respectievelijk 57% en 51% onvoldoende informatie.