Voorzitters

De Commissie m.e.r. wordt gevormd door een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en circa 300 deskundigen. Het werk van de Commissie wordt ondersteund door het secretariaat in Utrecht. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters zijn benoemd door de koning.

Voorzitter

JdH-20181218 Commissie MER 221_Foto Jelmer de Haas

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter RvT TNO
 • Lid RvC AKZONobel Nederland
 • Voorzitter RvT Leids
  Universitair Medisch Centrum
 • Voorzitter Toezicht Museum
  het Grachtenhuis, Amsterdam
 • Lid Board of Directors MRC Global Inc., Houston

 

 

 

 

Plaatsvervangend voorzitters

JdH-20181218 Commissie MER 189_Foto Jelmer de Haas

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter SER Overijssel
 • Voorzitter VVV Deventer
 • Voorzitter Deventer Oranje Vereniging
 • Voorzitter Stichting Hanzefonds
 • Vice-voorzitter RvT Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Lid RvA Donkergroen (Sneek)
 • Lid Advisory Board Semilla (IPStar BV)
 • Wageningen Ambassador 
 • Ambassadeur Stichting Vrienden Deventer Ziekenhuis

JdH-20181218 Commissie MER 268_Foto Jelmer de Haas

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Bestuurslid landgoed Twickel
 • Voorzitter/Bestuurslid Stichting Kasteel de Haar
 • Voorzitter gebiedscommissie Laag Holland
 • Voorzitter Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
 • Kamerheer ZM de Koning
 • Voorzitter RvT Unie van Bosgroepen

 Marieke van Rhijn 72.4235.3

(030) 234 76 66

 

 Geen nevenfuncties

 

JdH-20181218 Commissie MER 219_Foto Jelmer de Haas

(030)234 76 66 

 

Nevenfuncties

 • Ondernemer TasK4You
 • Bestuurslid landelijk bestuur Veilig Verkeer Nederland, Regio Oost
 • Voorzitter Free Nature
 • Lid RvC Wetland Wonen 

 JdH-20190306 Commissie MER 076_Foto Jelmer de Haas

(030)234 76 666

 

Nevenfuncties

 • Consultant/trainer CPDS,
  Centre for Political and  Diplomatic Studies, Londen

 JdH-20190306 Commissie MER 027_Foto Jelmer de Haas

(030)234 76 666

 

Nevenfuncties

 • Ambassadeur Bewust Bodemgebruik
 • Secretaris Sociëteit de Harmonie, Nijmegen
 • Voorzitter Vereniging Belangenbehartiging Gepensioneerden Haskoning (BGH), Nijmegen
 • Voorzitter RvT Kapellenbaan, Stichting voor Beeld en Cultuur Regio Oost-Brabant-Noord-Limburg
 • Lid Verkiezingscommissie D66 Rijk van Nijmegen