Thema Landschap

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

De Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA (RCE en Projectbureau Belvedere) geeft een aanpak om (cultuur)landschappelijke waarden te onderzoeken voor een milieueffectrapport.

Follow up Advies Rijksadviseur Landschap en Water

De Rijksadviseur voor Landschap en Water, Eric Luiten, bracht onlangs advies uit over de rol van landschap in m.e.r. Het advies bestaat uit drie onderdelen:

Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit vraagt meer aandacht in m.e.r.

Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit vraagt meer aandacht in m.e.r.

Het College van Rijksadviseurs, bij monde van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, pleit voor meer aandacht voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in m.e.r. Wil m.e.r. als integraal instrument haar rol goed kunnen spelen dan moet…

Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage

Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. In een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan of project is cultureel erfgoed – als onderdeel van de…