Thema Luchtkwaliteit

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

Handreiking Gezondheid

Vrijdagmiddag 6 maart 2015 lanceerde de Commissie m.e.r. de handreiking gezondheid in milieueffectrapportage. De handreiking laat stap voor stap zien hoe je gezondheid meeneemt bij plannen voor bijvoorbeeld snelwegen, intensieve veehouderij en…

Monitoringstool

In de praktijk gebruiken overheden de monitoringstool als instrument voor het vaststellen van knelpunten en benodigde maatregelen. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief vraagt dit om extra aandacht voor optimale maatregelen om lokaal aan de…

Luchtkwaliteitgegevens snel in beeld met nieuwe app

Het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond ontwikkelden samen een app waarmee luchtkwaliteitsgegevens compleet en eenduidig in beeld komen. De kwaliteit van de informatie en juiste interpretatie van de gegevens is hierdoor meer…