3667. Planstudie N207 Zuid, provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio Alphen aan den Rijn en Waddinxveen verbeteren. Hiervoor wil zij op korte termijn de N207 aanpassen en in Waddinxveen verschillende aanpassingen aan de N209 doorvoeren. Daarvoor is nu een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. Voor het besluit daarover is een milieueffectrapport opgesteld. De provincie heeft aan de Commissie gevraagd om te adviseren over de juistheid en volledigheid van het MER.      

Procedure en adviezen

Toetsing
16-05-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Henk Otte
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 22 jun 2022