Wat doet de Commissie?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. 

Wij adviseren over wat beschreven moet worden in het rapport en toetsen wat beschreven is. Wij schrijven zelf geen milieueffectrapporten en nemen ook geen besluit over een project. De initiatiefnemer van een project schrijft het rapport. De overheid besluit of een project doorgaat of niet.

Onafhankelijk
Wij zijn een onafhankelijke stichting. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar. Om een onafhankelijk advies te kunnen geven is het belangrijk dat we geen enkele betrokkenheid hebben bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer. 

Werkgroep
Per project stellen we een werkgroep met de juiste expertise samen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van deskundigen uit wetenschap, bedrijfsleven en van Nederlandse kennisinstituten.
Deskundigen worden ingehuurd op persoonlijke titel en op basis van hun persoonlijke kennis. De onafhankelijke positie wordt streng bewaakt. Werkgroepleden mogen niet betrokken zijn bij het project waarover de werkgroep adviseert.

Protocol onafhankelijkheid 

Factsheet Advies van de Commissie m.e.r.

infographic-v7 Commissie-mer-

Infographic De Commissie m.e.r. (pdf)

Benut onze kennis
Onze kennis over de m.e.r.-praktijk is voor iedereen beschikbaar via deze website, nieuwsbrief OpMERkelijk, factsheets, video's en praktijkvoorbeelden. Ook organiseren we  regelmatig bijeenkomsten en verzorgen we workshops en lezingen.

Heeft u een vraag?
Bel of mail ons! Of kom langs in Utrecht.