1131. Kleiberging Meers van het Grensmaasproject

Exploitatiemaatschappij L’ Ortye Stein wil als onderdeel van het Grensmaasproject een kleiberging inrichten in Meers. In het kader van een proefproject wordt allereerst 480.000 m3 specie geborgen. Op termijn is de omvang van de berging 4.000.000 m3.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-10-2000 Datum kennisgeving
30-10-2000 Ter inzage legging van de informatie
05-01-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-04-2001 Kennisgeving MER
02-04-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
11-06-2001 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geconstateerd dat het merendeel van de informatie die nodig is voor een MER ten behoeve van de besluitvorming over de kleiberging Meers al aan de orde geweest in het MER Grensmaas, of vermeld staat in de startnotitie die bij de start van de m.e.r. is gepresenteerd. Volstaan kan worden met enkele aanvullende gegevens. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Grakist
drs. Sjef Jansen
dr. Jan Joziasse
prof. dr. ir. Huib de Vriend

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Exploitatiemaatschappij L 'Ortye Stein BV

Bevoegd gezag
Limburg
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007