1256. Woningbouw Bangert en Oosterpolder te Hoorn

Het ontwikkelen van de woningbouwlocatie ‘Bangert en Oosterpolder’ ten noordoosten van Hoorn. De locatie beslaat een gebied van ca. 185 ha. voor circa 3300 woningen.   

Procedure en adviezen

Toetsing
05-06-2002 Kennisgeving MER
05-06-2002 Ter inzage legging MER
16-09-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
09-03-2005 Kennisgeving MER
09-03-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing b
20-06-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Cees Kwakernaak
ing. Ben Peters
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Verheem

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoorn

Bevoegd gezag
Hoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018