1414. Hermitage Amsterdam

Verbouw van een bestaand gebouw – Amstelhof – tot een museum, om als dependance (Hermitage aan de Amstel) te dienen van de Hermitage uit St. Petersburg waar meer dan 500.000 bezoekers op af kunnen komen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-02-2004 Datum kennisgeving
25-02-2004 Ter inzage legging van de informatie
06-04-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-02-2005 Kennisgeving MER
10-02-2005 Ter inzage legging MER
24-02-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aan de Amstel, tussen Carré en de Stopera, zal een nieuwe museale voorziening worden gerealiseerd waar mogelijk meer dan 500.000 bezoekers per jaar op af zullen komen. Bekeken dient te worden hoe deze nieuwe voorziening zich verhoudt ten opzichte van bestaande grote publiekstrekkende functies in deze buurt, zoals Carré, de Stopera, Artis en het Joods Historisch Museum voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jaap Groenhuijse
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Hermitage aan de Amstel

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 04 feb 2008