1424. Natuur- en recreatiepark Drakenrijk te Reuver (gem. Beesel)

Recreatiecomplex met ontgronding   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-03-2004 Datum kennisgeving
18-03-2004 Ter inzage legging van de informatie
17-05-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-06-2005 Kennisgeving MER
23-06-2005 Ter inzage legging MER
06-09-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het plan van Billy Bird Beheer BV richt zich op een deel van het gebied tussen de nieuwe Rijksweg 73 en de kern van Reuver. De initiatiefnemer beoogt 59 hectare land – dat in agrarisch gebruik is – om te zetten in recreatie. Deze recreatie zal deels watergebonden zijn, onder andere daarom wordt tevens een ontgronding voorgesteld. 

De Commissie m.e.r. vroeg in haar richtlijnenadvies voor het MER aandacht voor de hydrologische effecten van de ontgronding in een ruim studiegebied. Het meest milieuvriendelijke alternatief kan invulling krijgen door ontgronden met minimale milieueffecten, door een milieuvriendelijke configuratie/diepte/afwerking van de waterpartijen en door milieuvriendelijke vervoerwijzen te stimuleren.

Bij de toetsing van het MER merkt de Commissie op dat registratie en controle van de aanleg van de afdichting van de plas in de ontgrondingsvergunning aandacht verdient, evenals monitoring van de (geo)hydrologische effecten en bijsturing van de uitvoering.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
ing. Paul Peeters
drs. Derk van Ree

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Billy Bird Beheer BV

Bevoegd gezag
Beesel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007