1761. Varkenshouderij Driessen te Finsterwolde

in bedrijf nemen van een varkenshouderij 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-05-2006 Datum kennisgeving
10-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
03-07-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
22-11-2006 Kennisgeving MER
22-11-2006 Ter inzage legging MER
07-02-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De heer Driessen heeft het voornemen zijn zo goed als gerealiseerde vleesvarkensbedrijf voor het houden van maximaal 9585 vleesvarkens aan de Lipskerweg 1 te Finsterwolde vergund te krijgen. Voor het voornemen is een milieuvergunning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. De gemeente Reiderland is het bevoegde gezag voor deze vergunning. Voor deze vergunningverlening wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) toegepast. 

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters voor dit initiatief: geur, ammoniak en fijn stof. En daarmee goede en bruikbare informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
dr. ir. Nico Ogink

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
G. Driessen

Bevoegd gezag
Reiderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018