2154. N331 Zwartsluis - Vollenhove

De provincie Overijssel en de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland willen de N331 tussen Zwartsluis en Vollenhove ombouwen naar een veilige gebiedsontsluitingsweg. De belangrijkste maatregelen zijn het scheiden van langzaam verkeer (met name landbouwverkeer) en snelverkeer door het realiseren van een parallelwegstructuur (waar die nog niet bestaat) en maatregelen aan kruispunten en zijwegen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-09-2008 Adviesaanvraag
01-10-2008 Datum kennisgeving
01-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
06-11-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
05-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-07-2011 Kennisgeving MER
14-07-2011 Ter inzage legging MER
24-10-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER uit 2011
18-06-2013 Datum kennisgeving
18-06-2013 Ter inzage legging van de informatie
26-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-09-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies bestemmingsplan (2013)
De Commissie heeft het MER uit 2011 plus een aantal aanvullende documenten getoetst, nu voor de gemeentelijke bestemmingsplannen. De Commissie vindt dat het MER plus de aanvullende docuementen voldoende informatie bevatten voor een besluit over de bestemmingsplannen.


Toetsingsadvies Ontwerpplan (2011)
De Commissie vindt dat het MER voldoende informatie bevat voor een besluit over het Ontwerpplan. Zij geeft een aantal aanbevelingen voor de verdere uitwerking. Die gaan over de kievitshooibloemlanden en over de landschappelijke inpassing en de verkeersveiligheid van de parallelweg.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
dr. Henk Everts
drs. ing. Harry Kingma

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel
Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Zwartewaterland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Zwartewaterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018