3643. CID Den Haag, The Grace

SW Laakveld wil twee woontorens bouwen, The Grace. Het project omvat 1.411 woningen en circa 2.700 m3 aan commerciële voorzieningen. Om dit mogelijk te maken moet met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan. Voordat de gemeenteraad van Den Haag hierover beslist is een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Toetsing
07-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Suzanne Dijs
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
dr. Jurgen van der Heijden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SW Laakveld (Included City Development)

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 13 apr 2022