3652. Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum Marknesse

De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) wil het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) verplaatsen naar Marknesse. Dit terrein ligt nu bij Lelystad. Samen met de Provincie Flevoland is een alternatieve locatie hiervoor gezocht. Het gebied bij Marknesse, in de gemeente Noordoostpolder, biedt naast een testparcours ook plaats aan bedrijven en instellingen die zich bezig houden met slimme, duurzame en veilige mobiliteit. Het totale terrein van het MITC beslaat circa 145 hectare en bevat onder andere testbanen voor voertuigen, een oefenterrein van de politie, een bedrijventerrein en een campus.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RDW

Bevoegd gezag
Gemeente Noordoostpolder
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 10 mei 2022