3652. Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum Marknesse

De Dienst Wegverkeer wil haar testlocatie voor (nieuwe) voertuigen verplaatsen van Lelystad naar Marknesse. Op de nieuwe locatie komt ook een oefenterrein van de politie, een testomgeving voor onder andere zelfrijdende auto’s en een campus. Op dit moment past dit niet in de plannen van de provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder. Het omgevingsprogramma en bestemmingsplan moeten daarom aangepast worden. Voordat provincie en gemeente hierover besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-07-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten er optreden bij aanleg van de testlocatie. Door het treffen van aanvullende maatregelen worden de meeste milieueffecten gecompenseerd. De lichte toename van geluid blijft binnen de wettelijke kaders.

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Ze geeft in haar advies nog enkele aanbevelingen op het gebied van water en natuur, klimaat en energie en verkeer en geluid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RDW

Bevoegd gezag
Gemeente Noordoostpolder
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 14 jul 2022