3710. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
Irma Dekker, MSc
dr. Heleen van Londen
Sjoerd Post

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hynetwork Services

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 15 mei 2023