3822. CO2 afvang HVC Alkmaar

HVC wil een CO2-afvanginstallatie bouwen op industrieterrein Boekelermeer in Alkmaar. Deze CO2-installatie moet de CO2 afvangen van de bestaande bio-energiecentrale (BEC) en afvalenergiecentrale (AEC) op dat terrein. De afgevangen CO2 zal gebruikt worden in de glastuinbouw. Voor de komst van de CO2-afvanginstallatie moet de provincie Noord-Holland een omgevingsvergunning verlenen. Voordat ze dit doet, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-01-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
HVC Alkmaar

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 03 apr 2024