3839. Bestemmingsplan Dreven, Gaarden en Zichten, Den Haag Zuidwest

Gemeente Den Haag wil in 'Den Haag Zuidwest' met twee bestemmingsplannen concrete ontwikkelingen mogelijk maken. Het gaat om Dreven 1 en Zichten 2 en 3. De gemeente wil in Dreven 1 woningen slopen, renoveren en nieuwbouwe realiseren. Ook bedrijfsruimten en parkeerplekken horen bij en plan en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. In Zichten 2 en 3 ligt de nadruk op de sloop en bouw van woningen. In beide gebieden worden meer woningen toegevoegd (verdichting). Voor beide bestemmingsplannen heeft de gemeente laten onderzoeken of de plannen passen binnen het eerdere milieueffectrapport voor heel Den Haag Zuidwest. De gemeente heeft de Commissie gevraagd om te adviseren over deze onderzoeken. 

Procedure en adviezen

Toetsing
01-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ing. Ben Peters
drs. Benno Schepers
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 05 apr 2024