880. Uitbreiding Alphen Recycling (De Schans) in Alphen a/d Rijn

Alphen Recycling1 heeft een inrichting op het bedrijventerrein De Schans te Alphen aan den Rijn waar afval in ontvangst wordt genomen, bewerkt, verwerkt en overgeslagen. De bestaande vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) staat het verwerken van 174.000 ton afval toe. De initiatiefnemer is van plan om door een verruiming van de bedrijfstijden, met de bestaande installaties 755.000 ton per jaar te gaan verwerken.    1 Zie ook project 312.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-05-1997 Datum kennisgeving
14-05-1997 Ter inzage legging van de informatie
15-07-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
09-09-1998 Kennisgeving MER
09-09-1998 Ter inzage legging MER
20-11-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Baukema
ir. Arnold Crone
drs. Hans Heuer
drs. Joost van der Pluijm

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Alphen Recycling B.V.Alphen a/d Rijn

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007