Wanneer advies?

Wanneer kunnen wij adviseren? 

  1. Bij de start van een m.e.r.-procedure
    Wij geven dan aan welke informatie het milieueffectrapport moet beschrijven. Dat is een advies over reikwijdte en detailniveau.

  2. Als het milieueffectrapport geschreven is
    Dan geven wij een toetsingsadvies: bevat het milieueffectrapport alle informatie om het milieubelang goed mee te wegen bij het besluit?

  3. Ook advies op andere momenten
    Wij kunnen ook op andere momenten adviseren, bijvoorbeeld nog voor de start over een logische opzet van de m.e.r.-procedure of tussentijds.

 

Er zijn twee m.e.r.-procedures 
De beperkte m.e.r.-procedure en de uitgebreide m.e.r.-procedure

Wettelijk is vastgelegd dat advies van de Commissie alleen verplicht is bij de toetsing van een milieueffectrapport in de uitgebreide procedure. In alle andere gevallen kunnen overheden vrijwillig advies vragen.

Nederlandse tabel