Wanneer advies?

Wanneer adviseert de Commissie m.e.r.? 

 • Bij de start van een m.e.r.-procedure 
  Wij geven dan een advies over reikwijdte & detailniveau: welke informatie moet er in het milieueffectrapport?
 • Als het milieueffectrapport geschreven is
  Dan geven wij een toetsingsadvies: bevat het milieueffectrapport alle informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit.
 • Advies op andere momenten
  Wij kunnen ook, nog voor de officiële start, adviseren over de meest logische en effectieve opzet van de m.e.r.-procedure. Ook kan het bevoegd gezag om een tussentijds advies vragen.

Er zijn twee m.e.r.-procedures:
De beperkte m.e.r.-procedure
De uitgebreide m.e.r.-procedure

Wettelijk is vastgelegd dat advies door de Commissie alleen verplicht is bij de toetsing van een milieueffectrapport in de uitgebreide procedure. In alle andere gevallen kunnen overheden vrijwillig advies vragen.

Nederlandse tabel

Wat heb ik aan een advies van de Commissie m.e.r.?

 • Een onafhankelijke werkgroep van deskundigen uit wetenschap en bedrijfsleven met kennis van planvorming en vergunningverlening, maar zonder belang bij de uitkomst van het planproces.
 • Een ondersteunend secretariaat met vele jaren ervaring op het snijvlak van bestuurlijke besluitvorming, omgevings-, milieu- en natuurrecht, en inhoudelijke milieukennis.
 • Kennis van actuele relevante jurisprudentie, wetgeving en beleid.
 • Een snelle werkwijze, zodat u het m.e.r.-proces zo vlot mogelijk doorloopt.