Wanneer advies?

Wanneer advies van de Commissie mer? 

  1. Bij de start van een mer-procedure
    Wij geven dan aan welke informatie het milieueffectrapport moet beschrijven. Dat is een advies over reikwijdte en detailniveau.
  2. Als het milieueffectrapport geschreven is
    Dan geven wij een toetsingsadvies: bevat het milieueffectrapport alle informatie om het milieubelang goed mee te wegen bij het besluit? 
  3. Ook advies op andere momenten
    Wij kunnen ook op andere momenten adviseren, bijvoorbeeld nog voor de start over een logische opzet van de mer-procedure of tussentijds. Wij kunnen ook toetsen of een milieueffectrapport goed is aangevuld naar een eerder advies.

Wettelijk is vastgelegd dat advies van de Commissie mer alleen verplicht is bij de toetsing van een milieueffectrapport voor plannen. In alle andere gevallen kunnen overheden vrijwillig advies vragen.