2905. Bestemmingsplan Dorado Beach te Olburgen (gemeente Bronckhorst)

Het recreatiepark en jachthaven Dorado Beach te Olburgen wil het bestaande terrin van circa 19 ha herstructureren en uitbreiden met nog eens 11 ha. De stacaravans worden vervangen door eigentijdse chalets en recreatiewoningen. Ook is een golfbaan van 9 holes voorzien. De gemeente Bronckhorst wil dit voornemen mogelijk maken; hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Vanwege kaderstelling voor m.e.r.(-beoordelings)plichtige activieiten en mogelijk effecten op Natura 2000-gebieden is een Plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat alle informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Recreatiepark Dorado Beach

Bevoegd gezag
Gemeente Bronckhorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018