3471. Bedrijventerrein Trekkersveld IV gemeente Zeewolde

Polder Networks B.V. wil een groot datacenter bouwen bij Zeewolde. Deze moet komen op het 201 hectare tellende nieuwe bedrijventerrein ‘Trekkersveld IV’. Van dit terrein is 166 hectare gereserveerd voor Polder Networks, waarmee dit het grootste datacenter van Nederland wordt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-06-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het datacenter vraagt veel energie, waarvoor een nieuw hoogspanningsstation nodig is. De grote hoeveelheid restwarmte die ontstaat kan worden hergebruikt. Beide zijn onlosmakelijk met het project verbonden. Daarom wordt geadviseerd de gevolgen van het hoogspanningsstation en de mogelijkheden voor het benutten van de restwarmte te onderzoeken. De Commissie adviseert verder goed te onderbouwen waarom de locatie bij Zeewolde geschikt is voor de vestiging van een groot datacenter. Ook adviseert ze rekening te houden met de gevolgen voor de aanwezige natuur, zowel in de acht jaar durende aanlegfase, als voor de periode dat het datacenter in gebruik is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. B. Schepers
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zeewolde

Bevoegd gezag
Gemeente Zeewolde
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 23 nov 2020