3527. Zoutwinning Haaksbergen Nouryon Salt

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Op dit moment werkt de Commissie aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. J. Groen
dhr. dr. H.R.G.K. Hack

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 21 jan 2021