1091. N322 Omleiding Druten - Beneden-Leeuwen

De provincie Gelderland heeft het voornemen om de bestaande en toekomstige problematiek op de provinciale weg N322 op te lossen. De verkeersdruk op de N322 is sterk toegenomen, hierdoor ontstaan er ook problemen met de doorstroming, verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dit geldt met name op het traject aansluiting van de Van Heemstraweg op de Prins Willem Alexanderbrug (N322-N323) en de aansluiting van de Noord Zuid op de Maas- en Waalweg bij Puiflijk (N322-N329).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-04-2000 Datum kennisgeving
13-04-2000 Ter inzage legging van de informatie
26-06-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-05-2006 Kennisgeving MER
08-05-2006 Ter inzage legging MER
14-07-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
over de aanvulling op het MER
06-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-11-2007 Kennisgeving MER
07-11-2007 Ter inzage legging MER
23-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies over de aanvulling

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER constateert de Commissie dat het deeltracé PWA-brug – kruising Zijveld zorgt voor verslechtering van de leefkwaliteit aan de Liesterstaat.

  • De Commissie suggereert dat het alternatief dat ten zuiden van de Hoogspanningsmasten ligt onderdeel zou kunnen zijn van het MMA. 
  • Daarnaast adviseert de Commissie om gebruik te maken van de meest recente inzichten ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit en de luchtkwaliteit concentraties opnieuw te bepalen.

In het streekplan besluit zijn deze adviezen van de Commissie overgenomen.

Om de omleiding N322 te kunnen realiseren moeten ook de bestemmingsplannen van de gemeente Druten en West Maas & Waal worden gewijzigd. Als basis voor het MER is het eerder opgesteld Streekplan-MER gebruikt, daar zijn aan toegevoegd actuele luchtkwaliteits- en geluidonderzoek toegevoegd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Wim Keijsers
drs. Jacques Leemans
ir. Kees Nije
ir. Henk Otte
dr. Hans Sprangers

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018