3674. Versterking Standhazensedijk Drimmelen

Het Waterschap Brabantse Delta wil de Standhazensedijk bij Drimmelen versterken. Deze dijk voldoet over een lengte van 730 meter niet aan de waterveiligheidsnormen. Om de milieugevolgen van de dijkversterking goed mee te kunnen wegen bij de besluitvorming is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
prof. dr. ir. Bas Jonkman

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Brabantse Delta

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 29 jul 2022