3797. Bestemmingsplan Toverland, gemeente Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas wil attractiepark Toverland de mogelijkheid bieden zich in de komende jaren stapsgewijs te blijven doorontwikkelen en uit te breiden. De gemeente wil daarvoor een bestemmingsplan verbrede reikwijdte vaststellen met flexibele ontwikkelmogelijkheden. Het plan biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van het attractiepark in noordelijke en/ of westelijke richting en het realiseren van maximaal 800 hotelkamers en 710 verblijfseenheden. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Peter van der Molen
ing. Ben Peters
Rob Vrolijks
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Toverland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250.000 bezoekers pj, of >=25 ha of >= 100 ligplaatsen of >=10 ha in gevoelig gebied.

Bijgewerkt op: 02 feb 2024