3797. Bestemmingsplan Toverland, gemeente Horst aan de Maas

De gemeente wil attractiepark Toverland de mogelijkheid bieden in de komende jaren stapsgewijs uit te breiden en te groeien in bezoekersaantallen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-03-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt informatie over de verkeerseffecten van het plan. De Commissie adviseert de verkeersberekeningen te herzien met het verkeersmodel dat binnenkort wordt geactualiseerd. Onderbouw daarbij onder andere op welke verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten het nieuwe model is gebaseerd, zegt de Commissie.
Verder beschrijft het rapport niet de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en de milieueffecten die daarbij kunnen optreden. Zo kan op basis van het bestemmingsplan een hoger hotelresort worden gebouwd dan in het rapport is onderzocht en zijn de effecten van de maximale uitbreiding van het attractiepark niet in beeld. Daarnaast ontbreekt informatie over de maximale geluidniveaus voor omwonenden van onder andere de muziek en het vuurwerk dat Toverland wil afsteken.
De gemeente neemt het advies over om het milieueffectrapport verder aan te vullen met deze informatie. De gemeente heeft ook aangegeven het rapport mét de aanvulling dan nogmaals aan de Commissie voor te leggen voordat de gemeenteraad een besluit neemt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Peter van der Molen
ing. Ben Peters
Rob Vrolijks
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Toverland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250.000 bezoekers pj, of >=25 ha of >= 100 ligplaatsen of >=10 ha in gevoelig gebied.

Bijgewerkt op: 28 mrt 2024