Adviesaanvraag

In 9 stappen een advies

  1. Bel of mail om uw project aan te melden of om te overleggen.
  2. U ontvangt een mail met informatie over de procedure.
  3. U laat weten als de (eventuele) datum van terinzagelegging zeker is.
  4. Bij de start van het adviesproces ontvangen we graag digitaal of via een link alle belangrijke stukken. 
  5. Het adviestraject start als de betaling bij de Commissie binnen is.
  6. Per advies stellen we een werkgroep samen. Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris en deskundigen op relevante vakgebieden. 
  7. De secretaris belt met het bevoegd gezag over de planning: wanneer de werkgroep op locatiebezoek komt en wanneer het conceptadvies wordt besproken.
  8. Het bevoegd gezag ontvangt het conceptadvies ongeveer een week voordat dit wordt besproken met de werkgroep, bevoegd gezag en de initiatiefnemer. 
  9. Na het gesprek ontvangt het bevoegd gezag het definitieve advies en zetten wij het op onze website, samen met het persbericht.

Tarieven 2021

De minister van IenW heeft de tarieven voor advisering door de Commissie m.e.r. goedgekeurd.

Algemene voorwaarden