Advies aanvragen?

In 9 stappen een advies

  1. Bel of mail ons om uw project aan te melden of om te overleggen.
  2. U ontvangt een mail met informatie over de procedure.
  3. U laat weten als de (eventuele) datum van terinzagelegging zeker is.
  4. Wij ontvangen van u alle belangrijke stukken digitaal of via een link. 
  5. Als de betaling en de stukken bij ons binnen zijn, kan het adviestraject starten.
  6. Wij stellen een werkgroep samen, bestaande uit een voorzitter, secretaris en deskundigen op relevante vakgebieden. 
  7. Wij bellen u over de planning: wanneer de werkgroep op locatiebezoek komt en wanneer we het conceptadvies bespreken met het bevoegd gezag, initiatiefnemer en de werkgroep.
  8. U ontvangt het conceptadvies. Dit is ongeveer een week voordat we het gaan bespreken. 
  9. Na het gesprek ontvangt u het definitieve advies en komt het bij ons op de website, samen met het persbericht.

Mededeling juni 2021

Momenteel hebben wij het erg druk met adviesaanvragen en is door de vakantieperiode de capaciteit beperkt. Hierdoor kan het voorkomen dat we niet binnen de gebruikelijke 6 tot 8 weken kunnen adviseren. Belt u ons gerust als u hier vragen over heeft.

Tarieven 2021

De minister van IenW heeft de tarieven voor advisering door de Commissie m.e.r. goedgekeurd.

Algemene voorwaarden