Advies aanvragen?

In 9 stappen een advies

  1. Bel of mail ons om uw project aan te melden of om te overleggen.
  2. U ontvangt een mail met informatie over de procedure.
  3. U laat weten als de (eventuele) datum van terinzagelegging zeker is.
  4. Wij ontvangen van u alle belangrijke stukken digitaal of via een link. 
  5. Als de betaling en de stukken bij ons binnen zijn, kan het adviestraject starten.
  6. Wij stellen een werkgroep samen, bestaande uit een voorzitter, secretaris en deskundigen op relevante vakgebieden. 
  7. Wij bellen u over de planning: wanneer de werkgroep op locatiebezoek komt en wanneer we het conceptadvies bespreken met het bevoegd gezag, initiatiefnemer en de werkgroep.
  8. U ontvangt het conceptadvies. Dit is ongeveer een week voordat we het gaan bespreken. 
  9. Na het gesprek ontvangt u het definitieve advies en komt het bij ons op de website, samen met het persbericht.

Let op: Sinds enkele maanden krijgt de Commissie erg veel adviesaanvragen. Daardoor kan de advisering niet altijd direct starten. In deze gevallen geven wij voorrang aan adviseringen waarvoor het intakeformulier volledig is ingevuld en de definitieve stukken beschikbaar zijn. In drukke perioden moet rekening gehouden worden met een langere adviestermijn. Dit geldt zeker voor vakantieperiodes, waarin het lastiger is om een werkgroep samen te stellen en vergaderingen te plannen.

Tarieven 

De staatssecretaris van IenW heeft de tarieven voor 2024 voor advisering door de Commissie goedgekeurd.

Voorwaarden advisering en werkwijze Commissie mer

Voorwaarden advisering en werkwijze Commissie mer